Po co się stroić?

Stroić się. Czy chodzi o ubiór, ozdabianie, o elegancję. A może o nadawanie instrumentom muzycznym właściwego tonu. Co my - Ty i Ja mamy wspólnego ze strojeniem. I o jakie…

Czytaj dalej Po co się stroić?