Czym jest wolność?

SłowoWolność słowaWdziękHarmoniaSmakTrudno wierzyćCzym jest wolnośćOdwagąSpokojemOdpowiedzialnościąWartą doświadczeniaWartą przeżyciaTo trudneOd tak po prostu zdecydowaćTo ja jestem odpowiedzialna za decyzjęJa ponoszę konsekwencję swoich działańCzy to łatweOd tak, bez zwalania winy na innego, na…

Czytaj dalej Czym jest wolność?