CZY PSYCHIKA TWORZY PRZYSZŁOŚĆ?

CZY PSYCHIKA TWORZY PRZYSZŁOŚĆ?

Nasze oświadczenia, towarzyszące im emocje, przekonania czy mogą mieć wpływ na obraz teraźniejszego życia?

Z publikacji dr. U. Warnke, biofizyka z Uniwersytetu w Saarbrucken, na temat promieniowania elektromagnetycznego z roku 2004

… Wiadomo jest, że chwiejne, nawracające reguły powodują nie tylko zaburzenia funkcji cielesnych, ale wpływają również dominująco na psychikę. To znaczy, że zaburzenia funkcji ciała wywołują uczucia a pojawiające się często negatywne emocje wywołują chorobowe sensacje w ciele. Te z kolei nasilają działanie negatywnych emocji.

W tym przypadku powinno zostać zastosowane duchowe przekonanie …

… Drogą wyjścia z cierpienia jest zastosowanie wiedzy z fizyki kwantowej. Ta filozoficzna fizyka jest czymś najlepszym, co zostało wymyślone, wszystkie eksperymenty udowodniają właściwość tej teorii, jak wszystko funkcjonuje i jest ze sobą splecione – dotyczy to również naszych cielesno – psychicznych funkcji.

Zgodnie z uznaną fizyką kwantową na funkcje naszego ciała zawsze wywierany jest wpływ przez dwie strony:

1. przez energię i informacje z otoczenia – do tego należy również promieniowanie elektromagnetyczne

2. przez psychikę.

Jeżeli w promieniowaniu otoczenia chodzi o energię i informacje (“zakodowane energie), których wielkości odpowiadają rzędowi energii kwantowych materii ciała, wtedy decydujące znaczenie ma psychika, czy dane promieniowanie długoterminowe oddziaływuje czy też nie.

To jest tak jak ze “spacerem w raju” – piękne zapachy, piękne kolory (obydwa wrażenia przekazywane są przez kwantowo – energetyczne i informacyjne promieniowanie elektromagnetyczne). Jeżeli psychika nie przyzna tym zapachom i kolorom żadnego “znaczenia i sensu”, czyli jeżeli te promienie pozostaną niezauważone, jeżeli nie skoncentruję się na tym, jeżeli nie będę o tym myślał, to wtedy w ogóle nie zauważę tego raju, wówczas to promieniowanie dla mojego ciała nie istnieje (nie egzystuje). Ale kiedy zaszeregujesz te zapachy i kolory, jako szkodliwe dla mnie, wówczas rzeczywiście moje ciało zostanie uszkodzone (efekt placebo).

Fizyka kwantowa nazywa ten efekt “efektem obserwatora” i “włącznikiem rzeczywistości”. Efekt ten został eksperymentalnie udowodniony. W oparciu o niego wszelkie promieniowanie pozostaje wirtualne i nierealne, jak “morze możliwości”, dopóki nie zostanie włączone do rzeczywistości. Dzieje się to przez urządzenie pomiarowe, ale również poprzez przyznanie mu “sensu i znaczenia”, czyli poprzez naszą psychikę.

Dodaj komentarz