CZYM JEST POPĘD SEKSUALNY?

CZYM JEST POPĘD SEKSUALNY?

Popęd seksualny jest potężną siłą napędową. Jest to tak zwana brama w inne wymiary, brama do nieba. A to za sprawą jedności, koncentracji, uwagi. Trzeba pamiętać, że popęd seksualny wynika z energii seksualnej i może funkcjonować bez fizyczności, bez fizycznego połączenia w akcie płciowym ciał. Chodzi o to, by pozwolić energii seksualnej w naturalny sposób przepływać przez ciało i dać jej możliwość na pojednanie ze źródłem wszelkiej kreacji. Jednak aby mogło do tego dojść musi nastąpić pojednanie z samym sobą.

Światowa tendencja oddzielenie się od siebie samego, od innych doprowadziła do braku umiejętnego posługiwania się energią seksualną.   

Czym jest pojednanie w sobie?

Człowiek ma w sobie pierwiastki energii męskiej i pierwiastki energii żeńskiej. I teraz aby doszło do pojednania ze swoją boską naturą i mocą kreacji musi dojść do pojednania pierwiastków energii żeńskiej i męskiej. Musi dojść do wewnętrznej harmonii.

Aby to pojednanie mogło się zdarzyć, potrzebna jest wiedza, która zaprowadzi w przestrzeń kreacji. Jak to możliwe, kiedy wiedza przez tysiące lat była ukrywana?

Wiedza zakryta jest w przekazach, w baśniach, legendach, symbolach. Aby właściwie wydobyć esencję przekazu, aby uniknąć błędu brania jej zbyt dosłownie, aby zrozumieć sens w zakrytym, potrzebny jest pełny przepływ energii seksualnej i zrozumienie jak on działa.

Energia seksualna w cudowny sposób stwarza możliwość dostrojenia się z energią źródła. A to dlatego, że podczas skupienia uruchamiana jest energia seksualna w człowieku. Kiedy w skupieniu świadomie wyrażona jest intencja dochodzi do pojednania ze źródłem. Tu zaczyna się energetyczne tworzenie.   Wtedy dochodzi do tak zwanego  bycia w niebie, do doświadczenia oświecenia. Otwierają się wrota do raju. Tu jest kreacja. To powstaje nowe życie, nowy człowiek, nowe inne.

 

A to za sprawą wysokich częstotliwości, wibracji jaka jest w energii seksualnej. Są to tak wysokie wibracje, że z ich pomocą możliwe jest zmaterializowanie czegoś w błyskawicznym tępię. Materializacja, manifestacja i kreacja. Rozumiesz jak ważna jest energia seksualna, jak potężne ma działanie. Jak dzięki niej jesteś wielki, że potrafisz stwarzać. Rozumiesz to połączenie. Możesz przekształcić pragnienie seksualne w formę. Jeśli potrafisz to uczynić jesteś szczęściarzem.

Przeprowadzono badania historyczne. Analizowano kobiety i mężczyzn. Przeanalizowano tych, którzy osiągnęli więcej, którzy byli wyjątkowi. I. Okazało się, że były to osoby o wyjątkowym temperamencie, osoby o silnym popędzie seksualnym. Dowiedziono, ze nakręcała ich do działania energia seksualna. Popęd seksualny to siła napędowa. To dzięki niemu wykluczony jest bezruch. Popęd seksualny pobudza do kreacji umysł, pobudza do działania. Utrzymanie sprawnego przepływu energii seksualnej w sobie jest absolutnie koniecznym warunkiem na drodze do kreacji, do pięknego życia.   

Dodaj komentarz