JAK CZĘSTO MĘŻCZYZNA MA UPRAWIAĆ SEKS?

JAK CZĘSTO MĘŻCZYZNA MA UPRAWIAĆ SEKS?

  • Post author:

Seksualność istniała zawsze u mężczyzny i jest ściśle związana z przetrwaniem gatunku, z rozładowaniem seksualnym, ze zdrowiem, witalnością, męskością.
Kurtyna spadła. O seksie się mówi, seksem się otacza. Zatem jak często ma zaspokajać się seksualnie mężczyzna, jak często ma uprawiać seks, by był ucieleśnieniem dobrego kochanka.

Zdjęto osłonę dotyczącą seksualności, zdjęto tabu tematu seksu, potrzeb seksualnych. Mówi się o seksualności więcej. Jest to czas otwarcia się na pełnię czerpania z seksualności w świadomy sposób, w sposób który otwiera wrota do przejścia dalej w lepszych warunkach.

Seks tak samo jak potrzeba jedzenia, snu jest podstawową potrzebą emocjonalną i fizjologiczną  człowieka.  Trójkąt potrzeb, który został opracowany przez naukowca Masłowa, seks umieszcza na samym dole piramidy. Co oznacza jedno, powagę sytuacji zaspokojenia seksualnego na właściwym poziomie.  

Kiedy potrzeba seksualna mężczyzny nie zostaje zaspokajana dochodzi do tak zwanego stresu przewlekłego , rodzi frustrację, niechęci , lęki, uprzedzenia, a czasami i agresję – jak mówi dr Jan Wolski. 

Brak zaspokojenia potrzeby seksualnej może  przełożyć się na psychiczne ale i somatyczne dolegliwości jak choroba wieńcowa, zaburzenia adaptacyjne.

Jak często mężczyzna ma współżyć, by był zdrowy?

Nie ma reguły, nie ma ustanowionych norm, kanonów. Normy ustala sobie sam,  ustala sobie para pomiędzy sobą. Jeden mężczyzna ma potrzebę zaspakajać swoje potrzeby seksualne i potrzeby partnerki codziennie  i to jest norma. Inny – raz w tygodniu i jeśli para to akceptuje, to też jest norma. Jeśli raz na dwa tygodnie i parze jest z tym dobrze, to też jest norma. Nie ma przymusu. Ważna jest elastyczność i słuchanie swego ciała, ciała partnerki.

Patrząc na fizjologiczne zachowania mężczyzny, zwłaszcza kiedy mężczyzna jest młody, kiedy ma wysoki poziom testosteronu , sprawnie działające naczynia krwionośne, sprawnie działający układ nerwowy, brak zaspokajania seksualnego może wskazywać na pewne nieprawidłowości. 

Młody mężczyzna ma potrzebę korzystać ze swojej seksualności kilka razy w tygodniu. Zmazy nocne są dobrym tego przykładem. Senne marzenia, przeżycia, tak silnie stymulują ośrodek wytrysku, że dochodzi do ejakulacji bez czynności seksualnej, tylko w oparciu o marzenia senne.

Przyjęto uproszczoną skalę zachowań seksualnych i uznaje się, że tak zwany młody mężczyzna doprowadza do rozładowania napięcia seksualnego 2-3 razy w tygodniu i jest to ogólnie przyjętą obserwacją społeczną u Europejczyka. 

 

Co ma zrobić mężczyzna, który nie ma partnerki?

Działania masturbacyjne, wszystkie działania dające poczcie satysfakcji seksualnej, rozładowanie napięcia seksualnego z poszanowaniem innego człowieka, uważa się za normę. 

Nie rozładowane napięcie seksualne doprowadza do różnych konfliktów wewnętrznych, do zaburzeń psychologicznych, zaburzeń somatycznych, nerwic, odrzucenia, zaburzenia adaptacyjnego, choroby wieńcowej, wrzodów. To część wyzwań, zdrowotnych, które ma swoje podłoże w procesie zaburzeń życia seksualnego. 

Nie jest właściwe nie rozładowanie napięcia seksualnego ale należy pamiętać, że są osoby, które to napięcie mają obniżone, osłabione, które to, mają małe potrzeby seksualne. Są też osoby, które nie mają w ogóle potrzeb seksualnych, są to tak zwane osoby aseksualne i nie dlatego, że ktoś jest chory, że komuś tak kazano, tylko dlatego, że taka jest wewnętrzna potrzeba odnośnie seksu.  

Na podstawie wywiadu z dr. Janem Wolskim przeprowadzonym przez Dorotę Dusik